FullCare

Volledig Onderhoud

Mortara BV biedt haar klanten de mogelijkheid om een volledige onderhoudsovereenkomst FullCare af te sluiten voor de  geleverde producten.

maintenance

Het onderhoudsmodel FullCare biedt preventief onderhoud volgens model PrevCare met daarbij alle reparaties en ondersteuning  tijdens kantoortijden. FullCare is gebaseerd op de Standaard Service Overeenkomst SSO versie 3 van WIBAZ.

De FullCare voorwaarden vindt u op FullCare volledig onderhoud v7