Veritas

Veritas (Latijn: De Waarheid)

Veritas is Mortara Instrument’s suite van geavanceerde ECG algoritmes waaronder Rust ECG interpretatie, ST monitoring en analyse, Aritmie monitoring, alarmering en analyse, en zeer geavanceerde signaalfilter algoritmes. In feite is Veritas het hart van Mortara producten, met meer dan 30 jaar research, ontwikkeling en voortdurende verbeteringen. De suite wordt in licentie ter beschikking gesteld aan vooraanstaande medische bedrijven wereldwijd.

Veritas included

 

Signaalfiltering

Filtering omvat een instelbaar netspanningsfilter en een basislijnfilter. De ECG filters zijn voor hoogdoorlaat vast op 0,05 Hz, en voor laagdoorlaat instelbaar op 40, 150 of 300 Hz. Daarmee overtreffen we op alle fronten de internationale richtlijnen volgens de American Heart Association, inclusief de richtlijnen voor kinder ECG’s.

Superieure pacemaker spike detectie

Doorontwikkeling van moderne pacemakers heeft de detectie van pacemaker spikes vanaf de huid veel moeilijker gemaakt. Met de Veritas algoritmes in combinatie met de hoge resolutie voorversterkers WAM en AM12 is het uitstekend mogelijk om deze toch te detecteren. In recente versies van de ELI-series elektrocardiografen kan een extra pacemaker detectielijn aangezet en afgedrukt worden op een standaard rust-ECG. Een van de uitdaging die ECG beoordelaars tegenkomen zijn spikes met lage amplitude die moeilijk zijn te onderscheiden. Als de pacemaker spikes niet worden gezien, kan een ritme worden geïnterpreteerd als bundeltakblok of ventriculair van oorsprong.

Detectie van verkeerd-om aansluiten

Bij ongeveer 5% van alle gemaakte ECG’s zijn er elektrodedraden onbedoeld verwisseld en dus foutief geplaatst. Een onderdeel van Veritas is de real-time detectie van elektrode verwisseling. De cardiograaf geeft dus een waarschuwing voordat een ECG is gemaakt, in plaats van achteraf. Dit bevordert de efficiency van werken! Uniek voor Mortara is dat Veritas ook precordiale elektrodeverwisseling kan detecteren zoals V1-V2 verwisseling.

Acuut Myocard Infarct alarmering (STEMI)

Tijd = Spieren! Het is belangrijk dat zorgverleners snel gewezen worden op een acuut mycocard infarct: ST Elevation Mycocardial Infarction ofwel STEMI. Hoe sneller een beslissing is gemaakt, hoe sneller en therapie kan worden gestart, en hoe groter de kans dat hartspierweefsel wordt gered en de kwaliteit van leven wordt verbeterd. In geval van detect van STemi komt er een duidelijke boodschap in de interpretatietekst: ‘*** ACUTE MI *** ‘.

AHA/ACC/HRS aanbevelingen

Mortara vergelijkt de Veritas interpretatie statements continu met de aanbevelingen van vooraanstaande instituten als AHA/ACC/HRS. Het hebben van een gemeenschappelijke set van termen om ECG’s te beschrijven ins belangrijk. Hoe minder variatie in terminologie, des te gemakkelijker een ECG professional vergelijkingen kan maken tussen verschillende platformen.

AHA_ACC_HRS scientificstatement

AHA_ACC_HRS scientific statement

Veritas Technische informatie

Veritas Opties & Accesoires

Veritas
Opties & Accesoires

Bent u geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere producten van Mortara?
Neem dan snel contact op met ons!