Uitvoerformaten

Naast uitvoer op papier wat met alle Mortara apparatuur mogelijk is, worden een aantal digitale uitvoerformaten ondersteund waaronder PDF, XML en DICOM

PDF

PDF mag beschouwd worden beschouwen als het digitale equivalent van een afdruk op papier. Het is een de facto standaard die oorspronkelijk is ontwikkeld door Adobe. Om een pdf bestand te kunnen lezen heb je een pdf-lees programma nodig wat je kunt downloaden. De bekendste daarin is Adobe Reader, maar er zijn vele andere.

Voordelen van PDF zijn dat het eenvoudig is en met vrijwel ieder computer device te lezen. Ook kunnen pdf bestanden gemakkelijk overgedragen worden via allerlei (portable) media, zoals USB geheugensticks, CDRom enz. Afdrukken van pdfs is zeer eenvoudig. Grafische onderdelen in een pdf uitvoerbestand kunnen als bitmap of als vector image worden opgeslagen. Mortara voert ECG signalen altijd als uit vector image in een pdf. Hierdoor is het mogelijk om ECG’s tot extreme waarden te vergroten of in te zoomen op details, zonder dat pixels zichtbaar worden.

Er zijn ook enkele nadelen aan pdf. De belangrijkste is dat een pdf niet eenvoudig is te wijzigen. Dat is ook wel de oorspronkelijke bedoeling van een pdf bestand, maar voor bijvoorbeeld Rust-ECG’s is dat niet altijd wenselijk. Een nieuw gemaakt ECG wordt vaak beoordeeld door een deskundige (cardioloog) die dan de mogelijkheid moet hebben om dingen aan te passen of te meten op het ECG zelf. Als de wens of de eis tot het meten en wijzigingen bestaat, dan is pdf uitvoer mogelijk niet de beste keus. Bij de uitvoer van Holter of Stress rapportages is het niet kunnen wijzigen van pdfs meestal niet belemmerend. De opnamen zijn voor uitvoer immers al grondig bekeken door een laborant of analist.

In de meest recente versies van ELI electrocardiografen maken het i.s.m. ELI-LINK mogelijk om in een pdf de patiëntgegevens, metingen, interpretatietekst van een onbevestigd ECG te wijzigen en het daarna op te slaan als een bevestigd ECG.

XML

Als de digitale uitvoer van ruwe ECG signalen is gewenst, dan kan dat o.a. met XML. Met het XML bestandsformaat is het mogelijk om numerieke en alfanumerieke gegevens in een gestandaardiseerde syntax uit te voeren. Ruwe ECG signalen worden als binaire objects in XML tags uitgevoerd. Ook voor het lezen va XML bestanden is, net als voor pdfs, additionele software nodig. Deze software wordt aangeboden door derde partijen die zich bijv. gespecialiseerd hebben in het inlezen en verwerken van ECG’s in ECG management systemen. XML uitvoer kan ook gebruikt worden voor het automatisch adresseren van uitvoerbestanden naar patiëntenrecords in een achterliggend Elektronisch Patiënten Dossier (EPD / ZIS). Tenslotte is het bij Mortara mogelijk om XML bestanden niet als uitvoerbestand maar als invoerbestand te gebruiken van werklijst items zodat een tweerichtingscommunicatie wordt verkregen. Door een dergelijke bidirectionele koppeling ontstaat er een complete workflow waarbij de juiste patiëntengegevens (uit het ZIS) met de juiste ECG gegevens worden gekoppeld en waardoor een vlotte doorstroming van alle informatie naar de modaliteiten, dokters en verpleegkundigen wordt verkregen. Vergissingen en typfouten worden daarmee praktisch uitgesloten.

XML is geen wereldstandaard voor de uitvoer van digitale ECG’s. Het standaardiseert slechts de syntax van de opmaaktaal die in een XML bestand wordt gebruikt. De inhoud van XML ECG bestanden kan dus per aanbieder variëren. Mortara ondersteunt om compatibiliteitsredenen een aantal verschillende XML uitvoerformaten, waaronder een formaat dat speciaal is ontwikkeld voor de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en dat wordt gebruikt bij medicijnstudies.

DICOM

Als een echte wereldstandaard voor digitale ECG uitvoer is gewenst, dan is DICOM de enige optie. Waar de DICOM standaard oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de opslag van medische röntgenbeelden, is in het jaar 2000 ook een hoofdstuk toegevoegd voor de vastlegging van 10 seconden 12-afleidingen rust-ECG’s. Mortara was in 2006 de eerste fabrikant van ECG apparatuur die uitvoer van DICOM ECG’s ondersteunde. Fabrikanten leggen hun specificaties en compatibiliteitskenmerken voor DICOM ondersteuning vast in zogenaamde DICOM Conformance Statements.

In DICOM ECG’s wordt, net als bij XML, de ruwe ECG data opgeslagen.  Voor het inlezen van DICOM ECG’s is evenals bij XML en PDF additionele software nodig. In veel gevallen wordt het lezen van DICOM ECG’s ondersteund door systemen voor medische beeldopslag (PACS). Er is in een PACS een speciale software module nodig die kan worden beschouwd  als een plugin. Mortara ondersteunt ontwikkelaars van PACS systemen met het aanbieden van een plugin voor het lezen van DICOM ECG’s. Neem voor meer informatie over deze plugin contact met ons op.

Voor rust-ECG is het van belang dat de ruwe data beschikbaar is, maar voor o.a. Holter en Stress rapporten is het dat strikt genomen niet. Eindrapportages van Holter en Stress worden altijd samengesteld door een laborant of analist en zijn als zodanig dus al beoordeeld, waardoor de eis om een rapport buiten de modaliteit zelf nog te kunnen wijzigen er niet per se is. De DICOM standaard heeft een hoofdstuk beschreven voor DICOM objects van een 10 seconden, 12-afleidingen Rust ECG, maar (nog) niet voor uitvoer van Holter of Stress rapportages. Door het gebrek aan standaardisatie hierin gebruikt Mortara voor Holter en Stress dan ook de zogenaamde DICOM encapsulated pdf uitvoer. De meeste PACS systemen ondersteunen het tonen van DICOM encapsulated pdf.

Hoewel in technologische zin identiek, wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen PACS I en PACS II systemen. PACS I systemen zijn te duiden als de oorspronkelijke systemen voor de radiologische afdelingen. De modaliteiten die aan een PACS I zijn gekoppeld, zijn typisch ook te vinden op radiodiagnostische afdelingen. Naast PACS I systemen zijn gaandeweg ook beeldopslagsystemen ontstaan voor niet-radiologische modaliteiten, ook wel aangeduid als PACS II . Denk daarbij aan bijv. foto- en videomateriaal van medische fotografen, endoscopische afdelingen, oogheelkundige afdelingen, operatiekamers, kaakchirurgie, microscoopbeelden, maar ook ECG’s! Typisch hebben leveranciers van PACS II systemen de ondersteuning van ECG-‘beelden’ sneller en breder opgepakt dan de PACS I leveranciers. Ondertussen is het onderscheid tussen PACS I en PACS II weer enigszins aan het vervagen.

Net als bij XML ondersteunt de DICOM standaard ook bidirectionele communicatie waarmee werklijsten vanuit het PACS naar de modaliteiten kunnen worden gestuurd, de DICOM Modality Worklist (DMWL). Mortara ondersteunt de DICOM standaard voor de modaliteiten Rust-ECG, Inspannings-ECG en Holter.

HL7

Mortara ondersteunt voor digitale communicatie ook de HL7 communicatiestandaard. Omdat HL7 een standaard is met vele kleine, vaak klantspecifieke aanpassingen, is een HL7 koppeling altijd een maatwerk oplossing. Om de aanpassingen te maken maakt Mortara gebruik van toolboxen die de verschillende HL7 formaten naar elkaar converteren. De toolboxen draaien als services op een server. Als basis voor HL7 berichten worden meestal XML uitvoerbestanden gebruikt. HL7 werklijstberichten worden door de toolboxen omgezet naar het juiste formaat XML bestanden die vervolgens door de modaliteiten worden ingelezen.

Omdat Mortara een fervent aanhanger is van DICOM, is het gebruik van HL7 vaak niet nodig in situaties waar men ook een PACS heeft. De Mortara modaliteiten communiceren dan uitsluitend met het PACS in DICOM formaat. Het PACS zelf communiceert aan de achterkant wel via HL7, maar dat valt buiten het bereik van Mortara.

IHE

Daar waar mogelijk volgt Mortara de profielen van het IHE platform. IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en softwareleveranciers met het doel informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en harmoniseren.

Datamed

Ondanks de ruime ondersteuning van standaarden wordt ons wel eens gevraagd of we kunnen koppelen met ECG management systemen van andere aanbieders van ECG apparatuur. Van oudsher zijn de bestandsformaten van deze ECG systemen ‘proprietary’ en niet gestandaardiseerd. Om toch een oplossing te kunnen bieden gebruiken wij de format translator tools van de firma Datamed. Deze firma heeft zich gespecialiseerd in ECG formaat omzetting van vrijwel alle bekende aanbieders van ECG apparatuur. Met het gebruik van Datamed componenten wordt vrijwel iedere koppeling mogelijk. Voor Datamed koppelingen gebruiken wij als vertrekpunt XML of DICOM.

Vele concurrenten van ons gebruiken ook Datamed producten om een DICOM ECG output aan te kunnen bieden. Mortara heeft daarentegen een eigen ‘native’ DICOM oplossing. Dit scheelt een extra schakel in de omzetting, is technisch minder complex maar bovenal goedkoper vanwege de licentiekosten van Datamed.

Sinds 2014 biedt Datamed naast ECG upload translators ook werklijst download translators aan. Hiermee is ook met 3rd party ECG management systemen een bidirectionele communicatiestructuur te bouwen, met ECG upload en Werklijst Download. Het volledige compatibiliteits overzicht voor ECG upload en voor Werklijst Download is te vinden op de website van Datamed.

Uitvoerformaten Technische informatie

Uitvoerformaten Opties & Accesoires

Uitvoerformaten
Opties & Accesoires

Bent u geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere producten van Mortara?
Neem dan snel contact op met ons!