QT Analyse

Een abnormale verlenging van geleidingstijden en het QT-interval ten gevolge van medicijngebruik, onbalans van de electrolytenhuishouding of genetische afwijkingen kan leiden tot plotselinge hartdood. Het Veritas algoritme bepaalt automatisch over een instelbaar aantal hartslagen het QT-interval, vanaf de vroegste ventriculaire depolarisatie-activiteit tot en met het laatste zogenaamde “end-of-T” punt.

QT-analyse als onderdeel van H-Scribe

HScribe is de Holtersoftware die zeer snel en accuraat de – tot 7 dagen-  full disclosure ECG data analyseert. Mortara’s exclusieve Veritas algoritme garandeert superieure weergave van de ECG slagen en o.a. de analyse van het QT-segment.

De geanalyseerde uitkomsten worden in het Profieloverzicht per uur weergegeven met een samenvatting voor de totale opnameperiode. Trendoverzichten bieden de gebruiker een grafische weergave in periodes van 5 minuten waarbij ook uitkomsten van andere parameters worden getoond. Zo kan bijvoorbeeld op eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de QT waarde verandert overeenkomstig de hartfrequentie.

Drie QTc formules

Voor de QTc berekening heeft u de keuze uit drie verschillende formules: Mortara Linear, Bazett en Fredericia.

QT analyse als onderdeel van ELI

Op iedere rust ECG modaliteit zit de mogelijkheid om QT automatisch te laten meten door de Veritas software.

QT bij Clinical Research

In de HScribe Rx versies die speciaal zijn ontwikkeld voor Clinical Research toepassingen is het mogelijk om 10-seconden, 12-afleidingen ECG ‘snapshots’ te exporteren als Rust-ECG’s, waardoor een volledige verslaglegging mogelijk is, maar ook ambulante QT analyse mogelijk wordt, buiten de klinische omgeving.

QtcB en QtcF

QT Analyse Technische informatie

QT Analyse Opties & Accesoires

QT Analyse
Opties & Accesoires

Bent u geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere producten van Mortara?
Neem dan snel contact op met ons!