Bloeddrukmeting bij Inspannings ECG onderzoeken

Het meten van de niet invasieve bloeddruk (NIBP) van patiënten die een cardiologisch stress ergometrie onderzoek ondergaan is niet altijd gemakkelijk en er worden ook vaak fouten bij gemaakt. Om de bloeddruk te meten worden verschillende methoden gebruikt.

Handmatige meting

De eenvoudigste methode is de handmatige bloeddrukmeting. Een laborant meet met manchet en stethoscoop de bloeddruk waarden en noteert deze in het stress systeem. Voordelen zijn dat de laborant ook de status en de conditie van de patiënt waarneemt zoals huidkleur (rood, bleek), zweten, hijgen enz. Een handmatige meting is vaak ook sneller dan een meting door een automaat. De laborant weet nog ongeveer de vorige gemeten bloeddrukwaarden en gaat bij de volgende meting snel en doelgericht op zoek naar die waarden om als vertrekpunt te gebruiken.

stethoscoop

Nadelen van handmatig bloeddruk meten zijn dat er verschillen tussen laboranten kunnen optreden, onder andere door verschillen in gehoorkwaliteit en interpretatieverschillen. Ook moet een inspannings ECG test bij handmatige bloeddrukmeting worden uitgevoerd door minimaal twee laboranten, wat een rol kan spelen bij de kosten. Eén laborant bedient het systeem en houdt het ECG signaal in de gaten, en de ander meet de bloeddruk en houdt de patiënt in het oog.

Naast de handmatige bloeddrukmeting kan ook worden gekozen voor bloeddrukmeting met een automatische bloeddrukmeter (ANIBP). Er zijn vele soorten automatische bloeddrukmeters, maar slechts weinig zijn geschikt voor NIBP meting bij een inspanningstest. De oorzaak hiervan is dat het meten van de bloeddruk tijdens inspanning soms moeilijk kan zijn. De patiënt zit niet stil maar beweegt in het loop- of fietsritme, en de bewegingsfrequentie is vaak ook nog in dezelfde of de halve frequentie als het hartritme. Daar bovenop komt nog dat cardiologische patiënten een onregelmatig hartritme kunnen hebben of hele zwakke pulsaties. En tegenwoordig speelt obesitas ook nog een rol, waardoor het meten van pulsaties wordt bemoeilijkt. Automatische bloeddrukmeters gebruiken dan ook vaak meerdere methoden voor de bloeddrukmeting, in een poging de metingen betrouwbaarder en nauwkeuriger te krijgen.

Oscillometrische meting

Bij de oscillometrische meting worden drukpulsaties in de manchet gemeten. Deze methode wordt ook wel de Riva Rocci methode genoemd en wordt door alle automatisch NIBP meters gebruikt. Voor bloeddrukmetingen bij inspanningsonderzoeken is de RR meting als enige meetmethode niet geschikt, vanwege de overgevoeligheid voor bewegingsartefacten.

pulsaties

pulsaties

Auscultatoire meting

Naast het meten van de pulsaties in de bloeddrukmanchet, kunnen ook de Korotkoff tonen worden beluisterd (auscultatie) met een additionele microfoon in de manchet. Dit komt ongeveer overeen met het meten met manchet en stethoscoop. Alle automatische NIBP meters die geschikt zijn voor inspannings NIBP werken gebruiken zowel drukpulsaties als Korotkoff metingen tesamen.

ECG getriggerde meting

Om de meting nauwkeuriger en ongevoeliger voor bewegingsartefacten te krijgen, werken sommige automatische NIBP meters ook met ECG triggering. Hiermee wordt bereikt dat uitsluitend tijdens het QRS complex van het ECG de pulsaties en Korotkoff tonen worden gemeten. Veel mogelijke stoorsignalen worden daarmee uitgesloten. De betere NIBP meters voor cardiologische stress systemen werken ECG getriggerd.

Keuzemogelijkheden bloeddrukmeters met XScribe

Voor het automatisch meten van de bloeddruk met het XScribe inspannings ECG systeem zijn een aantal mogelijkheden. In ieder geval moet de bloeddrukmeter automatisch op afstand gestart kunnen worden, en moeten de gemeten bloeddrukwaarden automatisch ingelezen kunnen worden.

Voor de situatie waar met fietergometers wordt gewerkt, wat in Nederland het meest voorkomt, kan XScribe werken met bloeddrukmeters die in de ergometers zijn ingebouwd, en met de losse Suntech Tango bloeddrukmeter. Alle ergometers met ingebouwde bloeddrukmeter van Ergoline en van Lode worden ondersteund.

De losse bloeddrukmeter Suntech Tango M2 is de enige meter die met ECG triggering werkt, en kan zowel met fietsergometer als met loopband worden gebruikt.

TangoM2_treamill

Suntech Tango M2 ANIBP meter

Fouten bij bloeddrukmeten

Bij het kiezen van de juiste manchet en het aanleggen van de manchet op de arm worden bestaan veel misverstanden en worden veel fouten gemaakt.In de videoinstructie van Suntech wordt uitgelegd waar je op moet letten.

HowtoMeasureBloodPressure-YouTube

Youtube Video (klik op het plaatje)

 

 

Bloeddrukmeting bij Inspannings ECG onderzoeken Technische informatie

Bloeddrukmeting bij Inspannings ECG onderzoeken Opties & Accesoires

Bloeddrukmeting bij Inspannings ECG onderzoeken
Opties & Accesoires

Bent u geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere producten van Mortara?
Neem dan snel contact op met ons!