Best-10

Waarom Best-10?

Bij het maken van een rust-ECG van 10 seconden lang werkt de patiënt niet altijd even goed mee. Het is van belang dat de patiënt rustig en stil ligt op het moment dat op de knop wordt gedrukt om een ECG te maken. In een aantal gevallen is dat niet (goed) haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan bewegen of hoesten, Parkinson patiënten, of kleine kinderen en neonaten die niet te instrueren zijn.

Doordat bijna alle ELI modellen een geheugenbuffer hebben, kan de cardiograaf uit de in de buffer aanwezige signalen zelf de beste 10 seconden ECG  met de minste storingen selecteren. Wachten op het juiste moment om op de knop ‘ECG maken’ te drukken is daarmee overbodig geworden. Het toestel kijkt zelf naar de beste signaalkwaliteit met de minste hoeveelheid storing.

Tijdwinst

Over de tijd scheelt de toepassing van Best-10 het opnieuw maken van veel ECG’s, dus tijd en geld. De efficiency wordt er in belangrijke maten mee verhoogd. Het is mogelijk om Best-10 als standaardinstelling te configureren, of toch te kiezen voor de klassieke laatste-10 seconden op het moment dat op de ECG knop wordt gedrukt. Ook is het mogelijk om voor elk individueel gemaakt ECG te kiezen voor Best-10 of Laatste-10.

Om optimaal gebruik te maken van de best-10 mogelijkheden, is het van belang om de geheugenbuffer zoveel mogelijk  te vullen met ECG signaal. De patiënt zo snel mogelijk aansluiten zodat de geheugenbuffer zich kan vullen, is dus aan te bevelen.

Geheugenbuffer

De modellen die over Best-10 beschikken hebben een full disclosure geheugenbuffer

Buffergrootte:

ELI230
1 minuut

ELI150c en ELI250c
5 minuten

ELI280
5 minuten

ELI380
20 minuten met volledige doorzoekbaarheid van de full disclosure buffer

Best-10 Technische informatie

Best-10 Opties & Accesoires

Best-10
Opties & Accesoires

Bent u geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in het afnemen van een of meerdere producten van Mortara?
Neem dan snel contact op met ons!